SKUPINA C

Do skupiny C se řadí vozidla, která převyšují hmotnost 3500 kg. Skupina je rozdělena do dvou podkategorií, a to na: C1 a C. Ke skupině je možné přidat řidičské oprávnění na přípojné vozidlo (skupina E).

skupina C1

řidičské oprávnění na motorová vozidla nespadající do skupin D1 a T

  • největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 7500 kg
  • vozidlo musí být určeno pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče
  • k vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o hmotnosti nejvýše 750 kg
  • řidičské oprávnění lze udělit pouze pokud je žadatel držitelem oprávnění skupiny B
výcvik probíhá na vozidle: XXX

skupina C

řidičské oprávnění na motorová vozidla nespadající do skupin C1, D1 a T

  • největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg
  • vozidlo musí být určeno pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče
  • k vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o hmotnosti nejvýše 750 kg
  • řidičské oprávnění lze udělit pouze pokud je žadatel držitelem oprávnění skupiny B
výcvik probíhá na vozidle: XX

Možnosti sdruženého výcviku

SKUPINA A2 + C z B

sdružený výcvik k získání řidičského oprávnění na skupinu A2 a C z B
OD 24 LET | 35 000 KČ

SKUPINA A + CE + D

sdružený výcvik k získání řidičského oprávnění na skupinu A a CE + D
OD 24 LET | 45 000 KČ

SKUPINA CE z C + D

sdružený výcvik k získání řidičského oprávnění na skupinu CE z C a D
OD 24 LET | 25 000 KČ

Další výcvik

PROFESNÍ ŠKOLENÍ C a CE

profesní školení (140 hodin) na skupinu C a CE
OD 21 LET | 25 000 KČ

PROFESNÍ ŠKOLENÍ C, CE a D

profesní školení (180 hodin) na skupinu C, CE a D
OD 24 LET | 31 000 KČ

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ C z B

vstupní školení (140 hodin) na skupinu C z B

OD 21 LET | 25 000 KČ

ROZŠIŘUJÍCÍ VSTUPNÍ ŠKOLENÍ C z D

rozšiřující vstupní školení (45 hodin) na skupinu C z D
OD 24 LET | 8 500 KČ

Rozšiřující kurzy

SKUPINA C S TLUMOČNÍKEM???

řidičský výcvik a následná zkouška probíhá s tlumočníkem
OD 21 LET | ?? ??? KČ

SKUPINA C + E

rozšiřující výcvik k získání řidičského oprávnění na skupinu E k řidičskému oprávnění C

OD 21 LET | 17 000 KČ

Kondiční jízdy

SKUPINA C

kondiční jízdy skupiny C, jsou možné pouze při držení řidičského oprávnění C

OD 21 LET | 1300 KČ (JÍZDA)
cs_CZCzech